Planer

Vi har även lite nya planer inför året!

Far: IC S*Broddan's Pink Floyd, OSH d 22 var

Mor: SE*Torparkattens Honey Crunch, BAL c 03

Princess Tiana
Princess Tiana